Zakres usług:

-  KOMPLEKSOWE DORADZTWO DLA BIZNESU w zakresie zakładania spółek, przekształceń, połączeń, przejęć, wyboru optymalnej formy prawnej; prowadzenie procesu rejestracji, tworzenie systemów organizacyjnych oraz doradztwo przy wyborze rozwiązań informatycznych wspomagających prowadzenie biznesu 

- PEŁNA OBSŁUGA RACHUNKOWO - KSIĘGOWA przedsiębiorstw wraz z dodatkowymi usługami jak doradztwo podatkowe, prawne, controlling i inne usługi wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem
POLECAM PEŁNĄ OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ SPÓŁEK W RAMACH PRODUKTU "SPÓŁKA DLA KAŻDEGO" W RAMACH OPTYMALIZACJI PODATKOWYCH W CZASACH POLSKIEGO ŁADU.  

- DORADZTWO RESTRUKTURYZACYJNE dla podmiotów w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych niewypłacalnością/upadłością; doradztwo obejmuje kompleksowy udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych (polecam uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (Covid) pozwalająca na pełna kontrole tego procesu przez zarząd spółki) oraz obsługę finansowo-księgową procesów restrukturyzacji.

-  WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW na potrzeby sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części, przekształcenie lub pozyskania finansowania; usługi świadczone z udziałem doświadczonych rzeczoznawców majątkowych
- POZYSKIWANIE FINANSOWANIA
dla biznesu w dowolnej formie: kredyty, pożyczki, obligacje, poszukiwanie inwestorów finansowych (equity); pozyskiwanie finansowania obejmuje pełny proces - od stworzenia biznesplanu poprzez negocjacje z instytucjami finansowymi po monitorowanie uruchomień kolejnych transz finansowania

- OBSŁUGA RACHUNKOWA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH polegająca na stałym monitorowaniu procesu inwestycyjnego, utrzymywaniu stałej relacji z instytucją finansującą, dostarczaniu niezbędnych informacji instytucji finansującej oraz sporządzaniu sprawozdań dla osób prowadzących i odpowiedzialnych za inwestycje