JAROSŁAW BRODA - Właściciel - z finansami spółek związany od 25 lat:
1) 10 lat (2007-2017) jako wiceprezes zarządu spółki publicznej notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W okresie pełnienia tej funkcji brał udział w przeprowadzeniu dwóch publicznych emisji akcji o łącznej wartości ponad 150 mln zł, uczestniczył w pozyskiwaniu finansowania bankowego dla prowadzonej działalności inwestycyjnej i operacyjnej - łączna wartość uruchomionych kredytów przekroczyła 1,2 mld zł 
2) od roku 1999 roku uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
3) od roku 2006 uprawnienia biegłego rewidenta.
4) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Jarosław Broda obsługuje podmioty gospodarcze od 1999 roku.

KATARZYNA WALUKIEWICZ - obsługuje podmioty od strony księgowej od prawie 20 lat, przez okres 10 lat jako prezes zarządu biura rachunkowego prowadzonego w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnością; obecnie koncentruje się w szczególności na obsłudze firm w obszarze płac i kadr

PODMIOTY ZEWNĘTRZNE - JB-Finance stale współpracuje z kancelariami prawnymi, podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych, brokerami ubezpieczeniowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, doradcami technicznymi. Każdorazowo w zależności od charakteru zlecenia dobieramy odpowiedni skład zespołu, który jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę Klienta