DLACZEGO?

Jako przedsiębiorcy nieustannie dążymy do maksymalizacji efektów naszej pracy, ale również bezpieczeństwa i wzrostu naszego majątku. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wydaje się od lat najlepszą strukturą do prowadzenia małego i średniego biznesu. To modelowa struktura obecna do prowadzenia małego i średniego (ale również dużego) przedsiębiorstwa, z ugruntowanymi przepisami prawa, orzecznictwem i praktykami. Pozostałe popularne ostatnimi laty formy (np. spółka komandytowa) to konstrukcje, które były zazwyczaj wykorzystywane na potrzeby optymalizacji podatkowych a nie w celach dla których "modelowo i książkowo" zostały wymyślone.

DLACZEGO WŁAŚNIE TERAZ ?

Oprócz faktu, że spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest najbezpieczniejszą formą prowadzenia małego i średniego biznesu dochodzą właśnie nowe okoliczności, które powodują że staje się również jedną z najefektywniejszych i najbardziej elastycznych podatkowo form prowadzenia działalności, szczególnie od roku 2022 w nowym otoczeniu jakie stworzy nam Polski Ład

DLA KOGO JEST TA OFERTA

Jest dla Pana/Pani jeżeli:

1) Prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą rozliczaną w formie 19% podatku liniowego: jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG), spółka osobowa (cywilna, jawna)

2) Jest Pan/Pani wspólnikiem spółki kapitałowej / osobowej i ma Pan/Pani problem z transferem zarobionych pieniędzy ze spółki do majątku prywatnego lub innych swoich biznesów

3) Jest Pan/Pani tak na prawdę pracownikiem ale rozliczanym prze pracodawcę "na fakturę" (B2B)

CZY TO SIĘ FAKTYCZNIE OPŁACA? CZY KOSZTY NIE PRZEROSNĄ KORZYŚCI, A CO JAK ZMIENIĄ SIĘ PRZEPISY?

Przede wszystkim warto sprawdzić!!!  Zwłaszcza teraz jest idealny moment na ułożenie swojego biznesu w sposób profesjonalny i bezpieczny oraz prawdopodobnie zyskując na tej operacji dodatkowe oszczędności. Jeżeli jednak okaże się że to nie jest podatkowo super korzystny produkt to zawsze warto poznać możliwości jakie daje spółka z o.o. w tym w szczególności bezpieczeństwo i ochronę majątku.  A to wydaje się korzyścią przewyższającą wszystkie inne korzyści płynące z prowadzenia działalności pod szyldem spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

W ostatnich dniach chyba wszyscy słuchamy i czytamy takie hasła jak: podatek 19% bez ulg i mozliwości rozliczania się z małżonkiem/małżonką, zdrowotne % od dochodu, składki ZUS od minimalnego wynagrodzenia

A co oferuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

podatek dochodowy 9%

ZUS - brak

zdrowotne - brak

Ale czy koszty posiadania spółki (obsługa rachunkowa, obowiązki sprawozdawcze) nie zabiorą wszystkich opisanych wyżej oszczędności? Moim celem  jest to aby kwota która nam zapłacisz została skompensowana z uzyskanych oszczędności podatkowych i biznesowych.

Proponujemy kilka wariantów rozwiązań w zależności od Pana/Pani potrzeb, skali biznesu i skali możliwych oszczędności i korzyści przy wdrożeniu naszego produktu..

Zaczynając od najprostszego rozwiązania:

1) Spółka z ograniczona odpowiedzialnością będąca uzupełnieniem innych form prowadzonej już działalności to koszt około 500zł miesięcznie (obsługa rachunkowa, jednak bez rejestracji do podatku VAT - może to brzmi nierozsądnie, ale na prawdę w wielu przypadkach brak rejestracji do VAT to idealne i tanie rozwiązanie). Podstawowy efekt: redukcja 19% podatku, a przede wszystkim ubezpieczenia zdrowotnego kalkulowanego od 2022 roku od pełnych dochodów

2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu przeniesienia do niej dotychczasowego biznesu - założenie nowej spółki lub przekształcenie, a następnie pełna obsługa (prowadzenie księgowości) to koszt od 1.000zł miesięcznie. Efekt: jak wyżej w propozycji 1) wraz z dodatkową możliwością ograniczenia obciążeń ZUS do minimum

3) Spółka w której uwolni się Pan/Pani całkowicie od odpowiedzialności związanej z zasiadaniem w jakichkolwiek organach (zarząd) to najciekawszy nasz "produkt" - Spółka  łącznie usługą z obsadzenia jej zarządu podczas gdy Pan/Pani pozostaje udziałowcem oraz zapewne pracownikiem we własnej spółce w roki dyrektora zarządzającego (CEO). Wówczas można zapomnieć o wszelkich formalnościach (i trudach prowadzenia administracji spółki) i skupić się wyłącznie na robieniu biznesu bez odpowiedzialności za sprawy za których prowadzenie odpowiada zarząd spółki. Szacowany koszt takiej obsługi (księgowej oraz administracyjnej) to od około 1.500zł miesięcznie. Efekt: jak wyżej w propozycjach 1) i 2) wraz z oderwaniem się od uciążliwych spraw administracyjnych niezwiązanych z prowadzonym biznesem   

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH OSZCZĘDNOŚCI oczywiście istotnych SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TO PEŁNA OCHRONA MAJĄTKU PRYWATNEGO, MOŻLIWOŚĆ docelowej SPRZEDAŻY BIZNESU, ułatwienia w DZIEDZICZENIU lub PRZEKAZANIU BIZNESU DZIECIOM

(powyższe kwoty to oczywiście orientacyjne koszty obsługi finansowo-księgowej, sporządzania wszelkich deklaracji podatkowych oraz okresowych wymaganych prawem sprawozdań finansowych, powyższa informacja nie stanowi oferty a każda usługa jest indywidualnie "szyta na miarę" oczekiwań i potrzeb a następnie wyceniana)

Dokonując analizy Pana/Pani potrzeb odpowiednio dostosujemy proces założenia Spółki. Tutaj również funkcjonują rozwiązania tańsze i w większości przypadków wystarczające (rejestracja spółki przez internet przy użyciu dostępnego wzoru umowy spółki) oraz droższe - zawarcie umowy spółki przed notariuszem, które pozwala na dość różnorodne kształtowanie relacji zarówno pomiędzy wspólnikami jak i w sprawach dotyczących powoływania zarządu co może mieć niebagatelne znaczenie w przypadkach gdy spółka ma być również narzędziem służącym na przykład do ochrony majątku osobistego


DLACZEGO JB-FINANCE ? DLACZEGO JAROSŁAW BRODA?

1) Nie jesteśmy typowym biurem rachunkowym, nie zależy nam na ilości klientów lecz budowaniu relacji osobistych z mniejszą ilością klientów i współtworzeniu z naszymi klientami biznesu. Poszukujemy z klientami wspólnych możliwości, nie tylko w obszarze wyżej opisanym ale również w poszukiwaniu nowych okazji i przedsięwzięć w których moglibyśmy wspólnie działać.

2) Jestem przede wszystkim przedsiębiorcą, od zawsze bardziej działałem i obecnie również działam w zarządzaniu i rozwojem biznesu (liczne stanowiska w zarządach spółek) a wiedza i uprawnienia w obszarze rachunkowości (biegły rewident od 2006 roku) bardzo istotnie w tym pomagały i pomagają. Nie wywodzę się z korporacji/kancelarii podatkowej/firmy audytorskiej, gdzie zazwyczaj zdobywa się dużą wiedzę ale w pewnym obszarze specjalizacji i trochę w oderwaniu od biznesu. Zasiadając w zarządach małych i średnich przedsiębiorstw doskonale rozumiem mały i średni biznes i potrzeby przedsiębiorców

3) Zapewniam że powyższe pozwala na elastyczną współpracę bez konieczności angażowania się Pani/Pana w sprawy księgowe. Oczywiście zachęcam do bieżącego interesowania się aktualnym stanem dokumentów finansowych generowanych przez księgowość (bilans i rachunek zysków i strat) które z moja pomocą będzie dla Pana/Pani stanowił istotne źródło informacji o prowadzonym przez Pana/Pani biznesie.